rossell vila aerea

  • Ple Ajuntament maig 2014
  • Ple Ajuntament de Rossell

A la reunió del Ple de l'Ajuntament de Rossell, celebrada el passat 16 de maig, es van aprovar, entre d'altres, les actuacions que es duran a terme dins del Pla Provincial de Cooperació d'Obres i Serveis de la Diputació de Castelló en els exercicis 2014 i 2015, que seran les següents:

Per a l'exercici 2014:

  • Reforma paviments i instal·lacions carrer Pegueta, 2ª fase a Rossell, amb un pressupost de 35.000€.
  • Instal·lacions de defenses en carrer del Sol i carrer Acequia de les Cases del Riu, amb un pressupost de 20.000€.
  • Reforma paviments i Instal·lacions carrer Major 3ª fase a Bel, amb un pressupost de 20.000€.

 Per a l'exercici 2015:

  • Reforma paviments i instal·lacions carrer de Baix, 1ª fase, a Rossell, amb un pressupost de 35.000€.
  • Reparació i millora de diversos camins de l'entorn de les Cases del Riu, amb un pressupost de 20.000€.
  • Reforma paviments i Instal·lacions carrer Major 4ª fase a Bel, amb un pressupost de 20.000€.