rossell vila aerea

Aula Mentor és un programa de formació, no reglada, a distància, a través d'Internet, promogut pel Ministeri de Educació i Ciència que compta amb una àmplia oferta de cursos, dirigida a persones amb interès d'actualitzar els seus coneixements, tant del punt de vista laboral com personal. La formació de l'Aula Mentor es caracteritza per ser flexible; cada alumne/a determina el ritme de treball i tria tant l'horari com el lloc on estudiar, al seu domicili o a la Sala de Lectura o telecentre de l'Ajuntament de Rossell, només és necessari disposar d'un ordinador amb accés a Internet. Els cursos tenen el suport d'un tutor, el qual, a través d'un correu electrònic resoldrà els dubtes i corregirà les pràctiques exigides en el curs, en termini de temps no superior a les 48 hores. Un cop finalitzat el curs, i superat un examen presencial a l'Aula Mentor de Sant Mateu, l'alumnat rebrà un certificat expedit pel MEC (Ministeri d'Educació i Ciència). El preu de la matrícula està al voltant dels 50€.
Per més informació:
- ADL de l'Ajuntament de Rossell
- Web del Aula Mentor de Sant Mateu.