rossell vila aerea

En el DOGV del dia 21 de gener, han sortit publicades les ajudes del Pla Renhata 2022 (subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge). La convocatòria quedarà oberta a partir de l'1 de febrer.

Tota la informació a https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/ajudes-convocatories-2022