rossell vila aerea

L'Ajuntament de Rossell, en reunió celebrada el passat divendres 20 de desembre, va aprovar el Pressupost de l'Entitat per a l’exercici 2014 , per un import de 827.944,53 €. Segons l'Alcalde de Rossell, Evaristo Martí, es tracta d'un pressupost equilibrat i realista que intenta optimitzar al màxim els recursos disponibles. El Pressupost dedica un 10% dels recursos a la partida d'inversions que, bàsicament, inclou el finançament de les obres que es faran dins del programa de Plans d’Obres i Serveis de la Diputació (POYS). Es faran actuacions, encara per concretar, al casc urbà de Rossell, les Cases del Riu i Bel.

A banda del capítol d'inversions, cal destacar, d’aquest Pressupost: 

- El deute que la Generalitat Valenciana manté amb el consistori rossellà, que puja a 222.000 €.

- L'estalvi energètic en l'enllumenat públic d’un 26% respecte a 2012 degut a una millor optimització de la xarxa municipal.

- L'estalvi d’un 15% en la recollida d'escombreries derivat del nou contracte signat amb l'empresa concessionària del servei.

Cal destacar també, d’aquestos pressupostos, la continuació de l'esforç que està fent el consistori els darrers anys en la promoció turística del municipi com a porta d’entrada al Parc Natural de la Tinença de Benifassà. Més concretament, aquest any, s’adequarà i senyalitzarà una ruta a peu de 5,5 quilòmetres i una ruta en bici de 22 quilòmetres que passarà pel cantó del Molí Hospital i del Molí en Guiot.

Per una altra banda, a la mateixa reunió del Ple de l’Ajuntament, es van acordar, per unanimitat, els següents punts:

- Traslladar un escrit a la Diputació de Castelló demanant la reparació, amb urgència, dels punts negres de la carretera CV-100, degut als nombrosos accidents de tràfic que tenen lloc en aquesta via. La setmana passada, sense anar més lluny, es van produir tres accidents.

- Traslladar a la Conselleria d’Educació un escrit d'al·legacions contra la seua proposta d'arranjament escolar per al curs 2014/2015, la qual contempla la supressió d'una unitat escolar d'Educació Primària a l'escola de Rossell.