rossell vila aerea

El divendres, 25 d’octubre, es va celebrar Ple a l’Ajuntament de Rossell, on es van aprovar, entre altres coses:

-    Els dos dies de festa local per a l’any 2014, que seran el 10 d’octubre i el 26 de desembre.

-    Dos mocions de la Junta de Portaveus de la FVMP:

1.- Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat el manteniment dels Punts d’Atenció Continuada (PAC) i el manteniment del Transport Sanitari Urgent i garantir el temps de resposta a l’emergència en totes les poblacions de la Comunitat Valenciana.

2.- Deixar sense efecte el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana (Decret 19/2013, de 2 d’abril), i que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència de carreteres en els trams de zona rural.

- També es va aprovar per unanimitat una moció que és la proposta de resolució aprovada el dia 24 a les Corts Valencianes per tots els grups: el tancament definitiu i permanent del magatzem submarí Castor, així com el seu posterior desmantellament.

- Finalment, també es van aprovar nou llicències d’obres i el pagament de factures per valor de 41.917,40 €.