rossell vila aerea

Aquests tràmits es basen en l'enviament d'un codi al telèfon mòbil de l'usuari per poder finalitzar el tràmit i obtindre la documentació on-line en el mateix moment. Per poder fer tràmits via SMS l'usuari haurà de comunicar prèviament el número del seu telèfon mòbil a l'administració de la seguretat social, normalment de forma presentacial. L'oficina de la TGSS més pròxima és a Benicarló (Avda. Yecla, 22).

Informe de vida laboral.

Amb aquest servei podrà consultar "on line" i / o obtenir un informe en format "PDF" de les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

Informe d'estar al corrent en les obligacions de Seguretat Social.

Amb aquest servei podrà consultar "on line" i / o obtenir un informe en format "PDF" de l'existència o inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

Altres tràmits via SMS